Продајна места ПФ АЕМ

Продавница бр. 1

Ул. Булевар Краља Александра бр. 26, 11000 Београд
Радно време радним данима 08 до 20 часова
Суботом од 08 до 15 часова
Недељом не ради
Тел: +381 11 3342 684
Пословођа: Видан Стефановић
Запослени: Драгица Станковић и Оливера Милосављевић

Продавница бр. 2

Ул. Булевар Краља Александра бр. 20, 11000 Београд
Радно време радним данима 08 до 20 часова
Суботом од 08 до 15 часова
Недељом не ради
Тел:+381 11 3225 866
Пословођа: Мила Величковић
Запослени: Дејана Милутиновић и Петра Плавшић

Продавница бр. 3

Ул. Ресавска бр. 27, 11000 Београд
Радно време радним данима 08 до 20 часова
Суботом од 08 до 15 часова
Недељом не ради
Тел: +381 11 3231 183
Пословођа: Бранкица Попадић
Запослени: Вера Лазић

Продавница бр. 4 - ”Манастирски производи”

Ул. Краљице Наталије бр. 76, 11000 Београд
Радно време радним данима и суботом 09 до 17 часова
Недељом не ради
Тел: +381 11 3625 112
Пословођа: Биљана Стојановић
Запослени: Ивана Стојиљковић и Бранка Симуновић